20:49 - Mon 20 May 2024
 • 1
  دانشگاه اشرفی اصفهانی
 • 2
  دانشگاه اشرفی اصفهانی
1
اساتید
2
دانشجویان
3
کارکنان
4
فارغ اتحصیلان

ویژه دانشجویان ورودی 96

 • آشنایی با دانشگاه

  آشنایی با دانشگاه آشنایی با دانشگاه آشنایی با دانشگاه آشنایی با...

سامانه پشتیبانی

 • سامانه پشتیبانی

  سامانه پشتیبانی سامانه پشتیبانی سامانه پشتیبانی سامانه پشتیبانی سامانه...

تقویم آموزشی

 • تقویم آموزشی

  تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم...

آشنایی با دانشگاه

 • آشنایی با دانشگاه

  آشنایی با دانشگاه آشنایی با دانشگاه آشنایی با دانشگاه آشنایی با...

اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی درخصوص مصاحبه آزمون دکتری اقتصاد مالی اطلاعیه مهم اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی درخصوص مصاحبه آزمون دکتری اقتصاد مالی Monday, 13 August 2012 اطلاعیه مهم اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی درخصوص...
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ Monday, 13 August 2012 قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال...
اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی درخصوص هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی درخصوص هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد Monday, 13 August 2012 اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی درخصوص هدایت تحصیلی...

Sample image

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ 

دانشجویان برتر سال 95

 • Processor 1 دانشجوی اول مهندسی صنایع
 • Processor 1 دانشجوی دوم مهندسی نرم افزار
 • Processor 1 دانشجوی سوم مهندسی برق

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

ارتباط با ما

در جوامع اجتماعی مجازی ما را دنبال کنید .